Sorcerer Hunters Fan Fiction / Card Captor Sakura Fan Fiction / Earthian Fan Fiction / Final Fantasy - All Series Fan Fiction / Fushigi Yuugi Fan Fiction / Gundam Wing Fan Fiction / Rurouni Kenshin Fan Fiction / Vision Of Escaflowne Fan Fiction / Fan Fiction / Yami No Matsuei Fan Fiction / Yu Yu Hakusho Fan Fiction / Dragon Ball/Z/GT Fan Fiction / Ronin Warriors Fan Fiction / Weiss Kreuz Fan Fiction / Haunted Junction Fan Fiction ❯ Seme Seminar

[ T - Teen: Not suitable for readers under 13 ]

Fan Fiction Index

Prologue
~Reluctant Ukes: A Need For Kink~ ( Chapter 1 )


« Fanfic Author Profile »
« Other FanFics By This Author »
« Add Author to Favorites »

« Write Review »
« Read (34) Reviews »
« View (2) Images »
« Add Fan Fiction to Favorites »
« Alert Webmaster »